Żywopłot przy ul. Spacerowej - projektowana latarnia 4//24 do przesunięcia na drugą stronę chodnika