Przedwojenne zieleńce pod kamienicą Słoneczna 50 od strony ul. Spacerowej