Nowy przebieg chodnika na ul. Spacerowej w rejonie ul. Wybieg - niefunkcjonujący zjazd trudny do pogodzenia z ruchem pieszym