Różnica nawierzchni i poziomów w obrębie nowego chodnika - należy uwzględnić lokalne warunki, aby uniknąć “sztukowania”, dodatkowych krawężników i improwizowanych rozwiązań wykonawcy niezgodnych ze Standardami Pieszymi