Pismo ZM-17-0747-01-MS z 31 maja br.

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku Dworzec Wschodni-Targowa, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy doprojektować przejazd dla rowerzystów przez wlot ul. Marcinkowskiego.

2. Należy doprojektować przejście dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniu z ul. Kijowską. Przejście ułatwi przesiadki między przystankami tramwajowymi na Targowej (np. w przypadku podjeżdżania jednego przystanku od Dworca Wschodniego) i jest możliwe w fazie zielonego światła dla Targowej na wprost (oznaczone na żółto na rysunku).

3. Należy uzupełnić projekt o elementy zieleni (w miarę możliwości w postaci drzew, w wersji minimum pasy zieleni niskiej), w tym:
- między drogą dla rowerów a peronem przystanku autobusowego Kijowska 02 oraz rozległym obszarem chodnika za nim (ok 8 m szerokości) - można wygospodarować miejsce na zieleń;
- po południowej stronie Targowej między Marcinkowskiego a Kijowską (por. rys. powyżej – oznaczone na zielono).

4. Należy przysunąć przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez wlot ul. Kijowskiej w ul. Targową do linii zatrzymania P-13, tak by zmniejszyć odsunięcie z 8-9 m do 5 m. Pozwoli to zmniejszyć rozmiar skrzyżowania i skrócić drogę przejścia przy przesiadkach. Wskazane jest też utrzymanie przejścia i przejazdu w linii prostej (równolegle do ul. Targowej).

5. Należy zwiększyć promień łuku na drodze rowerowej w północno-wschodnim rogu skrzyżowania Kijowska-Targowa z 2 do 4 m.

6. Należy zmniejszyć promienie łuków na połączeniach jezdni - np. ul. Kijowskiej z Targową z 15 m do 12 m, ul. Marcinkowskiego z Targową z 15-18 m do 12 m, Markowskiej z Targową z 17 do 12 m.

7. Należy zrezygnować z budowy dodatkowej jezdni ul. Mackiewicza dla obsługi zabudowy i wykonać miejsca postojowe z wjazdem bezpośrednio z jezdni głównej. Pozwoli to podwoić obszar zieleni w tym rejonie, a zaprojektowana zawrotka i tak byłaby fikcją, ze względu na nielegalne parkowanie.

8. Ponieważ na wlocie ul. Markowskiej są jedynie 2 pasy ruchu można zrezygnować z wyspy dzielącej i zrezygnować z przysuwania pasa w kierunku ul. Kijowskiej do zabudowy (pozostawić zachodni krawężnik ul. Markowskiej w przybliżeniu w linii obecnego krawężnika). Pozwoli to zlikwidować wąskie gardło dla pieszych i rowerzystów (brak miejsca na akumulację, nienormatywne łuki) w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania, oraz skrócić całkowitą długość przejścia dla pieszych.

9. Korekta geometrii wlotu powinna zostać wykorzystana do wyznaczenia brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Markowska-Kijowska (por. rys. powyżej.

10. Droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Markowskiej powinna kończyć się włączeniem w jezdnię jako pas rowerowy (zgodnie z organizacją ruchu na dalszej części ulicy), a nie na wjeździe na posesję.

11. Wjazd na drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Kijowskiej na skrzyżowaniu z Markowską powinien umożliwiać skręt w obie strony, a nie tylko w kierunku dworca.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Mosty Katowice.

Projekt

Projekt budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia: JPG, 12462 kB, JPG, 12693 kB, JPG, 12038 kB.