2. Przekrój wylotów skrzyżowania powinien być dostosowany do liczby pasów na wprost na przeciwległych wlotach (odpowiednio 1 lub 2). Obecnie ten warunek spełniony jest tylko na wylocie wschodnim.