Pismo ZM-18-0817-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i Przyczółkowej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejście i przejazd przez wjazd na parking powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów.

2. Wskazane byłoby uzupełnienie projektu o odcinek chodnika pozwalający przejść w relacji wschód-zachód bez dwu-trzykrotnego przecinania drogi dla rowerów, z wykorzystaniem parkingu.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Chodnik i droga dla rowerów w al Wilanowskiej w Warszawie, JPG, 3519 kB.