Pismo ZM-18-0847-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu robót drogowych związanych z budową stacji Warszawa Główna, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Inwestycja powinna zostać skoordynowana i zrealizowana wspólnie z planowaną przez Zarząd Dróg Miejskich budową drogi dla rowerów w ciągu ulicy Towarowej na odcinku Kolejowa-plac Zawiszy (zgodnie z uwagami z 25.06.2018 r. [zobacz >>>]).

2. Przejście dla pieszych w ciągu ul. Towarowej powinno zostać wyniesione do poziomu chodnika i poprowadzone grzbietem progu spowalniającego (za znakiem wjazdu do strefy „Tempo 30”).

3. Chodniki powinny zostać zabezpieczone przed parkowaniem, a ich szerokość uwzględniać miejsce na słupki, znaki itp., z zachowaniem odpowiedniej szerokości użytkowej (wolnej od przeszkód).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Torprojekt Sp. z o.o.

Projekt

Roboty drogowe związane z budową stacji Warszawa Główna: JPG, 3903 kB, JPG, 2611 kB, JPG, 2235 kB, JPG, 1004 kB, JPG, 802 kB, JPG, 606 kB.