Pismo ZM-18-0798-01-RB

Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu modernizacji al. Wilanowskiej oraz ulic Gintrowskiego i Madalińskiego, w tym zwiększenia liczby drzew w okolicy, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Gintrowskiego:

1. Park Dolina Służewska - koncepcję należy dostosować do koncepcji przebudowy parku, która została opracowana na zlecenie Zarządu Zieleni na podstawie rozmów z mieszkańcami.

2. Wylot ul. Pallutha - należy uwzględnić konieczność przebudowy ze znaczącym zwężeniem pasów ruchu, ograniczeniem promieni łuków oraz wyniesieniem do poziomu chodnika (zgodnie ze standardami pieszymi m. st. Warszawy - zarządzenie Prezydenta 1682/2017), co pozwoli poprawić bezpieczeństwo i posadzić więcej drzew.

3. Proponuję rezygnację ze ścieżki biegowej. Nie ma tak dużego ruchu pieszych ani zapotrzebowania na bieganie przy 6-8-pasmowych ulicach, aby istniała potrzeba osobnej infrastruktury dla biegaczy.

4. Skrzyżowanie z Gotarda - po północno-wschodniej stronie skrzyżowania należy poszerzyć istniejący chodnik do 3 metrów, gdyż obecny o szerokości 1,5 metra jest zdecydowanie niewystarczający.

5. Skrzyżowanie z Cybernetyki – w projekcie należy uwzględnić potrzebę uzupełnienia skrzyżowania o przejście dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania oraz przejazdy dla rowerzystów po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania. Zaproponowany zielony skwer pod budowanym właśnie hotelem będzie martwą przestrzenią bez zdecydowanej poprawy warunków dojścia pieszo i dojazdu rowerami.

6. Strona zachodnia od Cybernetyki do Marynarskiej powinna zostać uzupełniona o drogę dla rowerów połączoną z projektowanym przejazdem po zachodniej stronie Ronda UE.

Wilanowska:

1. Rondo UE – należy uwzględnić przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po zachodniej stronie skrzyżowania wybrane w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok.

2. Wołoska - po zachodniej stronie ulicy należy wyprostować przebieg drogi rowerowej (obecnie dwa załamania pod kątem prostym na odcinku pięciu metrów).

3. Plac po północno-zachodniej stronie Ronda UE - proponuję zachować otwarty widok od strony północno-zachodniej i zwiększyć zagęszczenie zieleni od strony ul. Wołoskiej w celu wyciszenia zielonego wnętrza urbanistycznego.

4. Plac przed Galerią Mokotów - obecna lokalizacja parkingu dla rowerów powinna zostać zachowana jako optymalna. Parking rowerowy należy zdecydowanie powiększyć. Na linii prostej pomiędzy przejściami dla pieszych a drzwiami centrum handlowego nie powinny stać żadne przeszkody typu zwarte grupy drzew i woda, gdyż utrudnia to orientację w terenie osób z problemami wzroku i wydłuża drogę dojścia dla osób z problemami z poruszaniem się.

5. Wlot z Ronda UE w al. Wilanowską – przekrój jezdni jest obecnie przewymiarowany (prawy pas kończy się 30m za skrzyżowaniem). Jezdnia powinna zostać przesunięta do osi drogi, a odzyskana przestrzeń wykorzystana na budowę drogi rowerowej po południowej stronie al. Wilanowskiej.

6. Przed Galerią Mokotów od strony al. Wilanowskiej – należy w miarę możliwości wyprostować przebieg ścieżki rowerowej.

7. Przekrój jezdni al. Lotników powinien zostać dostosowany do liczby pasów ruchu (wlot - maks. 4,5m, wylot – maks. 6m). Odzyskaną przestrzeń można wykorzystać do dodatkowych nasadzeń i ew. uwzględnienia infrastruktury rowerową na odcinku do ul. Orzyckiej oraz przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego po zachodniej stronie skrzyżowania al. Lotników/al. Wilanowska.

8. Na wysokości ul. Bryły - proponuję wprowadzić dodatkowe przejście dla pieszych przez al. Wilanowską, o które mieszkańcy od lat zabiegają (w przenośnie i dosłownie). Obecne przedepty prowadzą prosto od bloków do punktów handlowych i nie należy tych dróg dojścia wydłużać.

9. Ul. Bryły - proponuję dodać dwa łączniki ścieżki rowerowej od trasy wzdłuż al. Wilanowskiej do ul. Bryły (optymalnie do zakrętów ulicy) w celu poprawy dostępności osiedla za pomocą rowerów.

10. Przystanek tramwajowy po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego powinien być dostępny z obu stron.

11. Skrzyżowanie z ul. Kaczmarskiego powinno zostać wyposażone w komplet przejazdów rowerowych. Rowerzyści i tak będą jeździć, więc lepiej, aby robili to legalnie. Na tarczy skrzyżowania należy zmniejszyć promienie łuków w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości skręcających samochodów w fazie świateł kolizyjnej z zielonym dla pieszych na przejściach.

12. Kaczmarskiego – w projekcie powinny zostać uwzględnione drogi dla rowerów wzdłuż ulicy, w szczególności po stronie południowo-wschodniej, gdzie od 17 lat ścieżka czeka na kontynuację budowy.

13. Południowa strona od Wita Stwosza do Puławskiej powinna zostać uzupełniona o drogę dla rowerów ujętą w koncepcji dla ul. Puławskiej. Konieczne jest jej uwzględnienie przy planowanych nasadzeniach.

14. Północną stronę Wilanowskiej od Bukowińskiej do Puławskiej należy uzupełnić o brakujący odcinek drogi dla rowerów.

15. Skrzyżowanie z Bukowińską i Rolną powinno zostać uzupełnione o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po wschodniej stronie skrzyżowania. Poprawi to warunki ruchu mieszkańców intensywnej zabudowy po północno-wschodniej stronie skrzyżowania. Ograniczy też uciążliwość zmiany strony jezdni, po której prowadzona jest droga dla rowerów, umożliwiając pokonanie ramion skrzyżowania w dowolnej kolejności. Pozwoli wreszcie na skręt rowerzystów w prawo, w drogę rowerową w kierunku wschodnim bez konieczności trzykrotnego czekania na światłach.

16. Skrzyżowanie z Dominikańską powinno zostać uzupełnione o przejazdy rowerowe obok przejść dla pieszych.

17. Południowa strona od Dominikańskiej do Doliny Służewieckiej – wątpliwe jest zapotrzebowanie na ścieżkę biegową przy ulicy o dużym natężeniu ruchu rowerowego i nachyleniu. Bardziej potrzebna w tym miejscu jest droga dla rowerów.

18. W północno-zachodnim rogu skrzyżowania z Doliną Służewiecką należy wyprostować przebieg drogi dla rowerów, tak by przecinała drogę wewnętrzną na łuku. Należy to uwzględnić w nasadzeniach drzew.

19. Kieślowskiego – przejście i przejazd po południowej stronie potoku powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów.

20. Droga rowerowa po północnej stronie al. Wilanowskiej powinna zostać doprowadzona do ulicy Wiertniczej. Należy to uwzględnić przy planowanych nasadzeniach drzew.

Madalińskiego

1. Drogi rowerowe przy skrzyżowaniu z Boboli powinny zostać uzupełnione o łącznik umożliwiający kontynuację jazdy w osi wschód-zachód bez konieczności dwóch ostrych zakrętów na odcinku kilku metrów. Narysowane rozwiązanie będzie prowadziło do nieczytelnych zachowań i w efekcie sytuacji konfliktowych.

2. Zgodnie ze standardami ruchu pieszego m. st. Warszawy (zarządzenie prezydenta 1682/2017) wszystkie wloty ulic bocznych należy wynieść do poziomu chodnika oraz dodać ławki co 50 metrów.

3. Proponuję wyprostować drogę dla rowerów na przejazdach przez ulice poprzeczne. Biorąc pod uwagę, że skręcające samochody znajdą się w cieniu miejsc parkingowych, nie ma uzasadnienia dla odsuwania przejazdu od skrzyżowania.

4. Przy przystankach autobusowych należy zachować ciągłość chodnika po zewnętrznej stronie drogi dla rowerów (dalej od jezdni), by ograniczyć do minimum liczbę punktów kolizji między pieszymi a rowerzystami. Dotyczy to przystanków przy Łowickiej i Madalińskiego.

Projekt

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna: PDF, 8427 kB, PDF, 11931 kB, PDF, 24404 kB, PDF, 71369 kB, PDF, 103871 kB, JPG, 2409 kB.