Do:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;

- Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Dotyczy: planów budowy linii WKD do Janek.

Szanowni Państwo!

W związku z doniesieniami prasowymi na temat budowy odnogi linii WKD do Janek (Kolejka WKD dojedzie do Janek, Dziennik 15.01.2007, i WKD pojedzie do Janek, Życie Warszawy 16.01.2007), zwracamy się do Państwa z postulatem rozważenia w ramach opracowywanego studium wykonalności również wariantu linii odgałęziającego się od istniejącej linii między przystankami Salomea a Opacz i biegnącego wzdłuż planowanej trasy S-8 Salomea-Wolica. Za takim przebiegiem przemawiają naszym zdaniem następujące argumenty:

1. Linia ta oferowałaby połączenie Janek z Warszawą o ok. 2-3 km krótsze od opisywanego w doniesieniach prasowych odgałęzienia za Michałowicami. Przekłada się to bezpośrednio na krótszy czas jazdy, niższe koszty eksploatacji i większą konkurencyjność kolei względem dojazdu samochodem czy autobusem, a w efekcie - popularność tego środka transportu i efektywność planowanej inwestycji.

2. Tereny w pobliżu trasy Salomea - Wolica według miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (np. Tereny położone we wsi Raszyn po zachodniej stronie Al. Krakowskiej - część II oraz Część wsi Nowe Grocholice - część I i część II w Gminie Raszyn) przeznaczone są pod zabudowę. Jednocześnie, w związku ze zdecydowanym okrojeniem planów rozwojowych Tramwajów Warszawskich, coraz mniej realne stają się koncepcje obsługi Raszyna komunikacją tramwajową. Przebieg WKD według naszej propozycji wypełniłby istotną lukę w tym rejonie aglomeracji warszawskiej.

3. Linia transportu szynowego w korytarzu bezkolizyjnej trasy drogowej to dość popularne rozwiązanie w krajach zachodnioeuropejskich. Np. w Amsterdamie razem z południową obwodnicą poprowadzona została zarówno linia kolejowa jak i linia metra. Pozwala to obniżyć łączne uciążliwości i koszty (np. wspólne zabezpieczenie przeciwhałasowe).

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie linii WKD w korytarz trasy Salomea - Wolica może wymagać korekt szerokości pasa drogowego i szczegółowych rozwiązań technicznych. Dlatego jednocześnie wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o uwzględnienie wymogu zachowania rezerwy terenu na linię WKD lub szybkiego tramwaju w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica.

Uwzględnienie tego wariantu w studium wykonalności pozwoliłoby rzetelnie przeanalizować wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw poszczególnymi wariantami. Dlatego wnioskujemy jak na wstępie.