Rys. 4. Obszary zalesień i zadrzewień cennych dla systemy przyrodniczego Warszawy w rejonie Tarchomina.