Rys. 1. Propozycje nowych linii tramwajowych przedstawionych przez kandydatów w trakcie wyborów samorządowych w 2018 roku (2/3)