Reagując na postulaty zgłoszone przez mieszkańców Wólki Węglowej, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych osiagnął kolejny sukces. Od nocy z 12 na 13 stycznia 2005 r. ZTM wydłużyło trasę lini nocnej 608 z Chomiczówki do Cmentarza Północnego - Bramy Zachodniej. Tym samym zapewniono komunikację nocną mieszkańcom Wólki Węglowej.

Rzecznik wystapił w tej sprawie do ZTM z pismem we wrześniu 2004 roku.