Zgodnie z podstawowym dokumentem planistycznym Warszawy, plac Zawiszy to centrum lokalne, czyli miejsce, gdzie ma się skupiać życie, służące integracji społecznej [1]. Cytując wiceprezydenta Michała Olszewskiego, centra lokalne mają zapewnić funkcjonalną i estetyczną przestrzeń do zakupów, rozwoju osobistego lub po prostu spędzania czasu wolnego [2].