Jednak obecnie plac Zawiszy jest jedynie wielkim skrzyżowaniem - morzem asfaltu, z wodą podmywającą brzegi z kostki Bauma.