Ruch na samym placu usprawniają wzajemnie bezkolizyjne lewoskręty, pozwalające na obsługę kilku relacji jednocześnie.