Widok od strony Raszyńskiej - z wylotem dostosowanym do aktualnego natężenia ruchu oraz charakteru zabudowy w dalszej części ulicy. Przystanki autobusowe, tak jak i tramwajowe, zostały zgrupowane na wylotach ulic.