Ze strony władz miasta kilkukrotnie padały już deklaracje dostosowania przekroju jezdni wschodnich Alej Jerozolimskich do śródmiejskiego położenia, jak też zmiany przebiegu zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, tak by nie przecinała na pół obszaru śródmiejskiego, a biegła jego krawędzią.