ZDM/0717/DTBR/121/07

Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie możliwości uzyskania pozytywnej opinii dla projektów organizacji ruchu ścieżek rowerowych wydzielanych przy okazji planowanych wymian nawierzchni chodników. Projekty te nie będą uwzględniały przeprowadzenia ruchu rowerowego przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ze względu na brak możliwości technicznych i finansowych dla dokonania modernizacji sygnalizacji z uwzględnieniem wymogów Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003 r., zał. nr 3).