Ad 3d. Dziękujemy za cenne wskazanie związku między spadkiem ścieżki a ukształtowaniem terenu. Żałujemy jednak, że nie wyjaśniono, dlaczego ów związek miałby wykluczać spełnienie naszych postulatów. Zwłaszcza że i szerokość, i nachylenie wzdłużne ścieżki na tym odcinku trudno uznać za zgodne z przepisami.