Dziwi nas jednak, dlaczego mimo przeprowadzonej kontroli oznakowania zarośnięty znak "Stop" przy wyjeździe z AWF przy posesji 38 nie został do dziś odsłonięty, zwłaszcza że zaznaczyliśmy wyraźnie konieczność pilnej interwencji w piśmie, które trafiło do Państwa pięć miesięcy temu.