Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych do ZTM

Otrzymałem zgłoszenia od pasażerów komunikacji miejskiej wskazujące na niekorzystne usytuowanie przystanków autobusowych w niektórych miejscach w Warszawie. Proszę o rozpatrzenie następujących postulatów co do zmiany lokalizacji przystanków:

Muzeum Narodowe 01 i 02

Wnoszę o przeniesienie obydwu przystanków autobusowych przy Muzeum Narodowym bliżej Ronda De Gaulle'a. Obecnie ich odległość od ronda jest niekorzystna wobec głównych celów podróży przy rondzie, a także dla pasażerów licznie przesiadających się do autobusów kursujących w ulicy Nowy Świat. Ponadto usytuowanie przystanku Muzeum Narodowe 01 często prowokuje pieszych do przekraczania ulicy Al. Jerozolimskie na wysokości przystanku, w celu skrócenia drogi na przeciwległą stronę ulicy. Przesunięcie przystanków bliżej ronda z korzyścią dla pieszych skróci długość tego dojścia i ograniczy nielegalne przekraczanie ulicy.

PKP Toruńska 01 i 02

Wnoszę o przeniesienie obydwu przystanków autobusowych PKP Toruńska tak, by znajdowały się tuż koło schodów prowadzących na peron przystanku kolejowego Warszawa Toruńska. Obecnie przystanki odsunięte są od zejścia na peron o niemal 200 m, co dla przeciętnie sprawnej osoby oznacza konieczność wydłużenia podróży o ok. 3 min, dla osoby starszej lub obarczonej większym bagażem nawet więcej. Takie utrudnianie przesiadki z autobusu na pociąg jest zupełnie niepotrzebne (w okolicy brak innych celów podróży niż stacja), sprzeczne z obowiązującą polityką transportową miasta i rekomendacjami Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego.

Usprawiedliwieniem dla takiej lokalizacji nie może być wygoda kierowców skręcających samochodów osobowych, gdyż nie może ona być stawiana ponad wygodę pasażerów komunikacji miejskiej (zwłaszcza w tak rażącej dysproporcji). Poza tym przystanek PKP Toruńska jest przystankiem "na żądanie" w związku z czym autobus zatrzymuje się na nim tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba, a zatem ewentualne utrudnienia dla kierujących samochodami ze strony autobusów ZTM odjeżdżających z przesuniętych przystanków byłyby bardzo ograniczone.

Zarząd Transportu Miejskiego do Inżyniera Ruchu

W związku z wystąpieniem Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych (kopia pism w załączniku), Zawierającym propozycje uruchomienia nowych bądź relokacji niektórych istniejących przystanków komunikacji miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie prosi o przedstawienie Państwa opinii o przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że w pełni popieramy postulaty, których realizacja może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania i poprawy wizerunku transportu zbiorowego w Warszawie. W przypadku uzyskania o Państwa informacji o możliwości realizacji wniosku (w całości lub części), podejmiemy dalsze działanie dla możliwie szybkiej finalizacji sprawy - zgodnie z kompetencjami.

Inżynier Ruchu do ZTM

W związku z Państwa pismem ZTM/PP-2/PS/1216-R/2005 z dnia 10.05.2005, zawierającym propozycje Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych korekty usytuowania szeregu przystanków publicznej komunikacji autobusowej, przekazuje poniżej swoje stanowisko.

Muzeum Narodowe 01

Propozycja cofnięcia przystanku przed istniejący wjazd na parking jest możliwe do realizacji, pod warunkiem wydłużenia obecnie istniejącej tu zatoki.

Muzeum Narodowe 02

Nie akceptuję propozycji przesunięcia przystanku jeszcze bliżej Ronda de Gaulle'a. Uważam, że przy obecnej organizacji ruchu znajduje się on w minimalnej dopuszczalnej odległości od skrzyżowania.

PKP Toruńska 01, 02.

Uważam za możliwe przesunięcie przystanku dla autobusów jadących w stronę Bródna, do przodu i ustawienie go bliżej zejścia na peron.

Nie akceptuję możliwości zmiany przystanku dla autobusów jadących w stronę centrum. Każda zmiana jego lokalizacji spowoduje jeszcze większe utrudnienie w ruchu, niż występujące obecnie w czasie postoju autobusu - szczególnie w godzinach szczytu.

Ul. Słowackiego - wiadukt nad Trasą AK

Istnieje możliwość zorganizowania przystanków autobusowych zarówno na pasie ruchu dla jazdy w kierunku północnym, jak i dla jazdy w kierunku południowym, choć w tej drugiej relacji postój autobusów odbywał się będzie na skrajnym zewnętrznym pasie ruchu, stanowiącym dość krótki pas przeplatania dla pojazdów wyjeżdżających z łącznicy z Trasy AK na ul. Słowackiego i pojazdów zjeżdżających z ul. Słowackiego na Trasę AK. Utrudnienia ruchu mogą występować przy kilku autobusach zatrzymujących się jednocześnie. Proszę to mieć na uwadze opracowując rozkład jazdy autobusów.

Zwracam uwagę, że nie zaakceptowane przeze mnie propozycje korekt lokalizacji przystanków nie są wynikiem dbania o "wygodę" kierowców, lecz o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zaakceptowane przeze mnie propozycje wymagają opracowania projektów organizacji ruchu.