Zmiany wprowadzone

$h=Most tramwajowo-rowerowo-pieszy
$k=dobre praktyki, tramwaje, piesi, rowery, kraj
$a=Paweł Górny
$d=2016.03.26
$z=
$o=
$b=1647

#Most Jagiełły w Bydgoszczy


multimodomost-163-03.jpg
Jedną z najnowszych przepraw przez Brdę w Bydgoszczy
jest most tramwajowy im. Władysława Jagiełły, dzięki któremu uzyskano ponownie połączenie tramwajowe do głównego dworca kolejowego.

Podobne połączenie funkcjonowało do 1990 r. i biegło przez całą długość ul. Dworcowej do centrum miasta, jednak ze względu na wąskie odcinki i zagrożenie wybuchem gazociągu biegnącego tuż pod torowiskiem, zdecydowano o zamknięciu tej trasy. Już w 1992 r. zaprojektowano nowy przebieg trasy,
omijającej najwęższy odcinek, zakładający budowę nowego mostu przez Brdę, jednak projekt spoczął wówczas w szufladzie na długie lata.

#Optymalny wariant

Dopiero możliwość skorzystania z międzynarodowego dofinansowania w początkach XXI w. umożliwiła ponowną dyskusję o konieczności odbudowy trasy tramwajowej
do dworca. Powstały trzy koncepcje:

• nowa trasa po zachodniej stronie dworca od węzła Rondo Grunwaldzkie, docelowo wraz z parą nowych mostów drogowych,

• częściowo ul. Dworcową w najszerszym odcinku, a częściowo nowym mostem,

• po śladzie dawnej linii wzdłuż całej długości ul. Dworcowej.

Po wielu debatach i zleconej analizie wielokryterialnej wybrano wariant drugi jako omijający najwęższe miejsca ul. Dworcowej, a jednocześnie zapewniający prowadzenie
tramwaju możliwie krótką trasą i jak najbliżej centrum miasta. Dodatkowo w tym miejscu, bezpośrednio przy południowym brzegu rzeki, znajduje się kampus Wyższej Szkoły
Gospodarki, jednej z największych niepublicznych uczelni w północnej Polsce. <b>Koncepcja ta wygrała z pomysłem budowy dużego węzła wraz z parą mostów drogowych, co byłoby kosztowne i z pewnością odsunęłoby realizację inwestycji na długie lata, a jednocześnie wprowadzałoby do centrum miasta znacznie zwiększony ruch samochodowy.</b>

Z
Z drugiej strony odrzucono wariant zakładający odtworzenie trasy wzdłuż całej długości ul. Dworcowej, szczególnie ze względu na bardzo wąskie jej fragmenty na odcinku w stronę centrum miasta.

Wariant skierowany do realizacji uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Podstawowym założeniem całego projektu była integracja środków transportu zbiorowego poprzez połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z istniejącą
siecią i zwiększenie szybkości transportu zbiorowego w mieście. Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 79 mln zł, z czego 50 proc. stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycję zrealizowano w latach 2008-2012.

multimodomost-163-02.jpg
Schemat nowej linii tramwajowej. (Źródło: Bydgoszcz.pl)

Nową trasę tramwajową wraz z mostem oddano do użytku 22 listopada 2012 r. Jest to pierwszy podwieszany most tramwajowy w Polsce. Kursują po nim dwie linie tramwajowe skierowane do dworca głównego. Przeprawa nosi imię króla Władysława Jagiełły &#8211; nie bez powodu: w najbliższym sąsiedztwie znajduje się jeden z najstarszych mostów
Bydgoszczy, most Królowej Jadwigi, któremu m.in. swój tytuł zawdzięcza znana bydgoska saga historyczna Jerzego Sulimy-Kamińskiego.

W celu promocji nowego rozwiązania komunikacyjnego, w pierwszy weekend funkcjonowania trasy kursowała po niej specjalna, bezpłatna linia tramwajowa obsługiwana
bydgoskim taborem zabytkowym.

#Dalsze plany miasta

multimodomost-163-01.jpg
<q>W miejskich planach mamy kolejną przeprawę funkcjonującą na tej zasadzie &#8211; most na Brdzie na przedłużeniu ul. Perłowej, z przeznaczeniem dla ruchu tramwajowego, autobusowego, pieszego i rowerowego oraz z dopuszczeniem możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.</q><br />
- Maciej Gust, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (Fot. P. Górny)

#Przeprawa multimodalna

Z uwagi na bliskie położenie mostu drogowego Królowej Jadwigi, obsługującego główny ruch kołowy w stronę dworca, nowy most jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów
szynowych oraz pieszych i rowerzystów. Jednocześnie nawierzchnia mostu jest dostosowana do awaryjnego przyjęcia pojazdów uprzywilejowanych. W kierunku północnym znajduje się zrewitalizowana niedawno ul. Dworcowa, zaś na południowym brzegu &#8211; kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, w której kształci się blisko 6 tys. studentów. Oba te miejsca
generują duży ruch: pieszy i rowerowy oraz pasażerów komunikacji publicznej. Znaczenie mostu dodatkowo wzrośnie po przedłużeniu pod koniec 2015 r. linii tramwajowej nr 3
do największej dzielnicy, Fordonu. Cała trasa pozwoli na ograniczenie podróży transportem indywidualnym z większości dzielnic w mieście i jednocześnie zastąpi kilka linii autobusowych prowadzących przez secesyjną zabudowę centrum.

Układ komunikacyjny mostu został rozwiązany w ten sposób, że po wschodniej stronie torowiska biegnie odseparowana droga dla rowerów o wyróżnionej kolorystycznie nawierzchni, a po zachodniej chodnik, prowadzący wprost na przystanek tramwajowy w stronę centrum.

#Inwestycje zintegrowane

Po południowej stronie mostu powstał także nowy węzeł przesiadkowy, &#8222;Garbary&#8221;, gdzie kończy trasę kilka linii autobusowych prowadzonych poprzednio zatłoczoną
ulicą Królowej Jadwigi w kierunku dworca. Skłania to pasażerów do wybrania szybszej i bardziej ekologicznej komunikacji tramwajowej. Część linii pozostała oczywiście
na starej trasie, jednak bezpośrednio w okolicy dworca skierowano je na wybudowany także w ramach tej samej inwestycji wydzielony pas autobusowo-tramwajowy w stronę
nowej pętli tramwajowo-autobusowej pn. &#8222;Rycerska&#8221;.
Na tym obszarze wdrożono również nowy system informacji pasażerskiej, którego głównym elementem są, wówczas jedne z pierwszych w Bydgoszczy, monitory na przystankach wyświetlające godzinę odjazdu w czasie rzeczywistym.

multimodomost-163-04.jpg
Bydgoski most im. Władysława Jagiełły jest prawdopodobnie jedynym w Europie mostem o konstrukcji podwieszanej, przeznaczonym dla miejskiej komunikacji szynowej.

Oddanie mostu dla komunikacji publicznej miało
na celu zapewnić dogodny dojazd do dworca kolejowego
Bydgoszcz Główna i ul. Dworcowej przy jednoczesnym ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum miasta.

Ponadto wzdłuż dróg poddanych przebudowie stworzono kilkaset metrów nowych ścieżek rowerowych o równej asfaltowej nawierzchni. Jest to specjalne rozwiązanie wypracowane pomiędzy władzami miasta a środowiskami rowerowymi i zapisane w &#8222;miejskich standardach rowerowych&#8221;, do których przestrzegania zobowiązani są projektanci każdej
nowej inwestycji komunikacyjnej w Bydgoszczy.

Cała budowa nie uniknęła niestety też pewnych mankamentów. Pas autobusowo-tramwajowy pod dworcem został początkowo wytyczony po zbyt wąskim łuku, co wymagało jego przebudowy tuż po oddaniu do użytku. Węzeł &#8222;Garbary&#8221; i pętla &#8222;Rycerska&#8221; są zaprojektowane dość chaotycznie, a przejścia pomiędzy przystankami tramwajowymi i autobusowymi nie są zbyt czytelne i intuicyjne. Niektórzy zaś z mieszkańców ulicy Dworcowej skarżyli się na hałas wywoływany przez skręcające na łuku tramwaje. Część z tych utrudnień udało się zniwelować, część z nich pozostała, niektóre pewnie będą jeszcze poprawiane po latach.

Jednakże z pewnością dzięki tej inwestycji Bydgoszcz zyskała spory fragment przyjaznej dla niechronionych uczestników ruchu przestrzeni publicznej, gdzie został uprzywilejowany przejazd komunikacją zbiorową, a piesi i rowerzyści mają nową, bezpieczną trasę w centrum miasta, skrojoną specjalnie na miarę ich potrzeb. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna przeprawa dla niezmotoryzowanych. W Bydgoszczy znajduje się ok. 45 mostów i kładek nad Brdą, Kanałem Bydgoskim, odnogą Brdy &#8211; Młynówką i pomniejszymi strumieniami. Jedna trzecia z nich to kładki wyłącznie dla pieszych.

#Podobne przeprawy i inne dobre praktyki

W Bydgoszczy powstał również wiadukt tramwajowy nad torami kolejowymi na stacji Bydgoszcz Wschód &#8211; poza bezkolizyjną przeprawą ma on zapewnić bezpośrednie przesiadki z peronu (tramwajowego) na peron (kolejowy).

W Krakowie pod koniec sierpnia 2015 r. oddano do użytku wiadukt pieszo-rowerowo-tramwajowy nad torami stacji Kraków Płaszów. Przystanki Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju połączone są schodami i windami z peronami kolejowymi.

Więcej przykładów dobrych praktyk można znaleźć w publikacji <i>Bezpieczna i zrównoważona mobilność. Sposoby na usprawnienie ruchu w mieście</i> [[dobre_praktyki-15a]].


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.