Zmiany wprowadzone

$h=Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy
$k=dobre_praktyki
$a=Anna Daria Wachowicz, Maciej Sulmicki
$d=2008.08.15
$z=32$z=
$o=
$b=

Poniższe rozwiązaniarozwiązanie zostało zgłoszone do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. [[konkurs]] Zdobyło ono pierwsze miejsce w kategorii "ruch pieszy" [[konkurs_wyniki-089]] oraz wyróżnienie kapituły.

#Lokalizacja

Rozwiązanie znajduje się na ulicy Karola Borsuka na Ursynowie, na wysokości placu Keresztes Fischera Ferenca.

#Uzasadnienie kapituły

Jest to rozwiązanie podobne do poprzedniego, zasługuje jednak na osobną wzmiankę ze względu na łatwość wykonania. Niewielkim kosztem równocześnie można nie tylko uspokoić ruch samochodowy i zmniejszyć ryzyko wypadków w najbardziej krytycznych miejscach (przecięcia tras pieszych, rowerowych i samochodowych) dzięki ostrożniejszej jeździe kierowców, lecz również uczynić podróże pieszych i rowerzystów szybszymi i wygodniejszymi. Póki co takie rozwiązanie jest w Warszawie wyjątkiem, należy jednak mieć nadzieję, że na coraz większej liczbie ulic lokalnych poza tradycyjnymi progami spowalniającymi będą się pojawiać również inne środki uspokojenia ruchu ułatwiające podróżowanie słabszym uczestnikom ruchu, tworząc dla nich spójne i czytelne ciągi komunikacyjne.

#Co zrobić, aby było jeszcze lepiej?

- stosować wyniesione przejścia dla pieszych jako rozwiązanie domyślne w przypadku ulic lokalnych, zastępując w pełni
przejścia obniżone do poziomu jezdni;

- na ulicach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h, stosować wyniesione przejścia o szerszym przekroju (ok. 12m).

#Uzasadnienie zgłaszającej

Zgłoszenie dotyczy przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych poprowadzonych po grzbiecie szerokiego progu spowalniającego.

Korzyści wynikające z zastosowania takiego rozwiązania są oczywiste: kierowcy muszą zwalniać przed przejechaniem przez przejście i przejazd, więc ryzyko wypadku jest o rząd wielkości mniejsze. Zresztą nawet gdyby coś się stało, jadący wolno samochód może wyrządzić dużo mniejsze krzywdy niż rozpędzony. Jest to szczególnie istotne w tym miejscu, bo widoczność jest bardzo słaba. Po obu stronach rośnie bujna roślinność i wychodzący na przejście piesi i wyjeżdżający rowerzyści są widoczni tak naprawdę dopiero w ostatniej chwili.

Z drugiej strony, rozwiązanie to czyni podróże pieszych i rowerzystów łatwiejszymi i przyjemniejszymi, bo nie muszą oni zjeżdżać na jezdnię i wjeżdżać z powrotem na ścieżkę, nie trzeba się też martwić o krawężniki. Przez to że przejazd i przejście wykonane są z czerwonego materiału, czyli takiego samego jak ścieżka, kierowcy wiedzą, że to oni powinni ustępować pierwszeństwa, a nie wjeżdżać na przejazd niezależnie od tego, czy akurat zbliża się rowerzysta.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że na takim przejściu i przejeździe w zasadzie nie mogą powstawać kałuże, gdyż cała woda będzie spływała z wzniesienia. W związku z tym przed wdeptywaniem w kałuże i byciem ochlapanym wodą bryzgającą spod kół chronieni są ci, którzy tego potrzebują.

dobra_praktyka-33-1.jpg
Podsumowując, zgłaszane rozwiązanie czyni podróże rowerzystów i szybsze i bezpieczniejsze i przyjemniejsze.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.