Zmiany wprowadzone

$h=Grójecka wymaga kompleksowego podejścia
$k=ochota, srn.stanowiska, srn.aktualności
$a=Maciej SulmickiSulmicki, Witold Weszczak
$d=2015.09.16
$z=
$o=
$b=1956

#Grójecka na KDS

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu poruszony został temat planowanej przebudowy placu Narutowicza oraz ulicy Grójeckiej (w ramach budowy drogi dla rowerów). W posiedzeniu wzięli udział m.in. Jacek Wojciechowicz, Łukasz Puchalski oraz Janusz Galas.

Przedstawiciel Zielonego Mazowsza zwrócił uwagę na potrzebę skoordynowania prac związanych z planowaną przebudową ulicy Grójeckiej z: po pierwsze, budową drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Grójeckiej; po drugie, doprowadzeniem drugiej jezdni Alej Jerozolimskich do placu Zawiszy. Dopiero takie kompleksowe podejście umożliwi bowiem określenie docelowego kształtu placu Narutowicza jako placu, a nie trasy przelotowej. (O konflikcie funkcji świadczy zapis w przedstawionym do konsultacji projekcie założeń do koncepcji przebudowy placu; zapisano w nim z jednej strony potrzebę ograniczenia i uspokojenia ruchu samochodowego, a z drugiej - zachowania przekroju sześciu pasów ruchu.)

Funkcja przelotowa ulicy Grójeckiej została już w dużej mierze przejęta przez Aleje Jerozolimskie i prowadzące do nich drogi ekspresowe. Aby uniknąć zjawiska ruchu wzbudzonego oraz niebezpiecznych i uciążliwych zachowań na jezdni należy ograniczyć jej przekrój. Pozwoli to równocześnie na wygospodarowanie przestrzeni na zieleń, miejsca do parkowania, infrastrukturę rowerową i szerokie chodniki.

Dyrektor Puchalski stwierdził, że koncepcja placu oraz budowy drogi dla rowerów wzdłuż Grójeckiej będą traktowane łącznie. Prezydent Wojciechowicz z kolei potwierdził, że Aleje Jerozolimskie mają zostać doprowadzone do placu Zawiszy, odciążając tym samym Grójecką, która wtenczas zostałaby odgięta do Alej przed placem. Pozostaje zatem trzymać za słowo i pilnować, by te trzy inwestycje planowane były w sposób spójny i kompleksowy. Dopiero takie podejście pozwoli bowiem na wytworzenie faktycznego centrum Ochoty, zachęcającego do spacerów, a równocześnie umożliwiającego efektywne przemieszczanie się - czy to rowerem, czy komunikacją miejską.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje naszej wizji docelowego układu komunikacyjnego Grójeckiej i placu Narutowicza.

#Wizualizacja placu Narutowicza

Grójecka na odcinku od Wawelskiej w kierunku placu Zawiszy ma przekrój 2x1 z pasem autobusowo-tramwajowym po środku. Taki układ praktycznie eliminuje ryzyko niebezpiecznych manewrów, takich jak wyprzedzanie na pasach. Równocześnie przystanki dostępne są z obu stron. Po obu stronach znajdują się drogi dla rowerów oraz pasy do parkowania (z wyjątkiem samego placu Narutowicza). Na wizualizacji uwzględniono też planowaną stację III linii metra oraz parking podziemny.

grojecka_narutowicza-159-13-sm.jpg
Widok z góry od strony Barskiej.

grojecka_narutowicza-159-06-sm.jpg
Widok od strony akademików.

grojecka_narutowicza-159-02-sm.jpg
Widok od północy w kierunku Słupeckiej i placu Narutowicza.

grojecka_narutowicza-159-03-sm.jpg
Widok od strony Filtrowej.

grojecka_narutowicza-159-04-sm.jpg
Widok na róg Słupeckiej.

grojecka_narutowicza-159-07-sm.jpg
Widok w kierunku Niemcewicza.

grojecka_narutowicza-159-01-sm.jpg
Widok od strony Barskiej.

grojecka_narutowicza-159-08-sm.jpg
Widok od strony Słupeckiej.

grojecka_narutowicza-159-09-sm.jpg
Widok od strony kościoła.

grojecka_narutowicza-159-11-sm.jpg
Widok z północy.

grojecka_narutowicza-159-12-sm.jpg
Widok z placu w kierunku Barskiej.

grojecka_narutowicza-159-15-sm.jpg
Widok na przystanki.

grojecka_narutowicza-159-16-sm.jpg
Widok z góry na centralną część placu.

#Odcinek Kaliska-Wawelska

Na południe od Wawelskiej, Grójecka przechodzi w przekrój 2x2, tak by możliwe było obsłużenie większego ruchu samochodowego do i z Wawelskiej/Kopińskiej, a równocześnie zapewnienie odpowiednich warunków ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż zabudowy pierzejowej z parterami usługowo-handlowymi. Wzdłuż jezdni znajdują się też miejsca do parkowania.

Jako że wizualizacja dotyczy Grójeckiej, założono zachowanie obecnego przekroju Wawelskiej/Kopińskiej, z likwidacją jedynie pasa do jazdy na wprost z Kopińskiej do pasa do skrętu w prawo w Pasteura po drugiej stronie skrzyżowania. Pozwala to na skrócenie drogi do przejścia przez jezdnię bez znaczącego wpływu na warunki ruchu samochodowego. Bezpieczeństwo z pewnością poprawi zaś wydzielenie pasów do lewoskrętu z Grójeckiej w Wawelską/Kopińską.

grojecka_wawelska-159-5-sm.jpg
Widok z góry z południowej strony skrzyżowania.

grojecka_wawelska-159-8-sm.jpg
Widok od strony Wawelskiej w kierunku Mochnackiego.

grojecka_wawelska-159-7-sm.jpg
Widok od strony Wawelskiej w kierunku Kaliskiej.

grojecka_wawelska-159-6-sm.jpg
Widok z południowej strony skrzyżowania.

grojecka_wawelska-159-4-sm.jpg
Widok od strony Kaliskiej.

grojecka_wawelska-159-3-sm.jpg
Widok na skwer - pomnik Reduty Kaliskiej.

grojecka_wawelska-159-2-sm.jpg
Widok od strony Mochnackiego.

grojecka_wawelska-159-1-sm.jpg
Widok od strony Wawelskiej w kierunku placu Narutowicza.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.