Zmiany wprowadzone

$h=KDS popiera kładkę przez Wisłę
$k=praga_polnoc, srodmiescie, kds_transport
$a=Robert Buciak, Małgorzata Dembowska, Anna Zielnik
$d=2016.04.27
$z=0
$o=
$b=

trakt_praski_wiz-164-1.jpg
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła uchwałę popierającą budowę pieszo-rowerowego połączenia Pragi ze Śródmieściem, jak też wskazującą, co powinno zostać wzięte pod uwagę podczas prac przygotowawczych.

#Uchwała KDS ds. Transportu

<b>z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę w centrum Warszawy</b>Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 10 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja popiera budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Bulwar Karskiego na wysokości ul. Karowej w dzielnicy Śródmieście z ul. Okrzei w dzielnicy Praga Północ. Kładka powinna być traktowana jako element założenia urbanistycznego zwanego Traktem Praskim łączącego ulice Krakowskie Przedmieście - Karowa z ciągiem ulic Okrzei &#8211; Ząbkowskiej - Kawęczyńskiej.

2. Komisja stwierdza, iż projekt budowy kładki powinien być wyłoniony w publicznym konkursie. Zapewni to, że poza walorami użytkowymi duże znaczenie będą miały walory estetyczne. Projekt powinien również jak najmniej ingerować w nurt rzeki Wisły, a także brzeg po stronie dzielnicy Praga Północ z uwagi na obszar Natura 2000.

3. Komisja proponuje, by podczas budowy kładki przebudować skrzyżowanie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową, tak aby zapewnić przejścia naziemne dla pieszych i rowerzystów z zachowaniem norm BRD. Alternatywę mogłaby stanowić budowa przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, co zapewni bezkolizyjne połączenie pieszo-rowerowe.

4. Komisja uważa, iż kontynuacją budowy kładki pieszo-rowerowej powinna być realizacja dalszych elementów Traktu Praskiego. Ulicę Karową należy dostosować do ruchu rowerowego oraz pieszego ograniczając strefę płatnego parkowania oraz zwężając jezdnię do przekroju 1x2, bez osobnych pasów do skrętów, dla zapewnienia miejsca na pasy rowerowe na całej długości ulicy. Należy rozważyć całkowitą przebudowę ulicy Okrzei tak aby była bardziej przyjazna dla ruchu pieszego i rowerowego oraz stanowiła atrakcyjną przestrzeń publiczną.
Prezydium Komisji:<br />
Robert Buciak <br />
Michał Harasimowicz <br />
Sławomir Lorenc


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.