Zmiany wprowadzone

$h=KDS zdaje sprawę i wypowiada się ws. Placu Wielkiej Przygody
$k=ursynów, kds_transport
$a=Robert Buciak, Anna Mazur
$d=2017.01.31
$z=0
$o=
$b=

#Sprawozdanie KDS i wybór prezydium

25 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie KDS ds. transportu, na którym przyjęto sprawozdanie z 2016 roku.

kds_transport-16a-2.jpg
W ciągu zeszłego roku odbyło się 15 spotkań, w tym jedno z udziałem dwoje wiceprezydentów Warszawy [[kds_transport-16a]].

Przyjętych zostało 8 uchwał, m.in. ws. kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę [[kds_kladka-164]], pasów rowerowych na Stryjeńskich [[kds_stryjenskich-165]] i Warszawskiej Polityki Mobilności (wspólnie z KDS ds. środowiska przyrodniczego [[kds_o_wpm-16a]]). Poruszany był też szereg tematów bez podejmowania uchwał, w tym lokalizacji stacji II linii metra na Bemowie. Korekta ich lokalizacji wskazuje na przełożenie stanowisk KDS na rzeczywistość.

Wśród tematów planowanych do poruszenia w 2017 roku przewidziano m.in. przebudowę Dworca Zachodniego, budowę linii tramwajowych na Białołęce i do Wilanowa, współpracę z Komisją Infrastruktury Rady Miasta oraz kwestie zanieczyszczenia powietrza.

Na koniec posiedzenia przez aklamację przyjęto, że prezydium Komisji pozostaje bez zmian.

#Uchwała ws. Placu Wielkiej PrzygodyKDS ds. Transportu

<b>Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu
z
<b>z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie dróg dojazdowych do inwestycji planowej na tzw. Placu Wielkiej Przygody</b>

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja stoi na stanowisku, iż tzw. Plac Wielkiej Przygody stanowi zgodną z pierwotną koncepcją urbanistyczną ważną przestrzeń zieloną i stanowi o tożsamości Ursynowa Północnego.

2. Komisja pragnie zauważyć, iż plac ten jest terenem rekreacyjnym, wykorzystywanym przez dzieci i młodzież, znajdującym się w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych i budynków mieszkalnych oraz fakt, że zwiększenie ruchu wewnątrz osiedla spowoduje znaczne zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach i będzie generatorem hałasu, pogarszając warunki życia mieszkańców.

3. Komisja uważa, iż teren ten powinien podlegać ochronie i sprzeciwia się rozbudowie układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami Beli Bartóka &#8211; Jastrzębowskiego oraz alei Komisji Edukacji Narodowej.

4. Komisja stoi na stanowisku, iż procedowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego &#8222;północna część osiedla Stokłosy&#8221; zakładający ochronę omawianych terenów zieleni należy uchwalić jak najszybciej.

Prezydium Komisji:<br />
Robert Buciak<br />
Michał Harasimowicz<br />
Sławomir Lorenc


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.