Zmiany wprowadzone

$h=Postawmy granicę grodzeniu przestrzeni publicznej
$k=warszawa, piesi, pisma, srn.stanowiska, srn.aktualności
$a=Maciej Sulmicki
$d=2016.01.06
$z=0
$o=
$b=

#Pismo MDL-16-0339-01-MS

Do p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Warszawa coraz bardziej przypomina granicę Korei Północnej, poszatkowana płotami i zasiekami. Masowe stawianie płotów przez jednostki miejskie skutkuje nie tylko pogorszeniem warunków ruchu i bezpieczeństwa (por. niedawny przypadek rozgniecenia przechodnia o płot na ul. Puławskiej), lecz również szpeci miasto.

Jak wykazano w raporcie <q>Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne?</q> [[raport_mdl-15c-3]], płoty utrudniają ruch pieszy i zniechęcają do poruszania się pieszo, czyniąc przestrzeń publiczną nieatrakcyjną [[ogrodzenia-161]].

ogrodzenia_ken-161-11.jpg
Tym samym stawianie ogrodzeń w każdym możliwym miejscu oddala miasto od modelu zrównoważonej mobilności oraz zaprzepaszcza szanse na uczynienie przestrzeni publicznych atrakcyjnymi.

Należy przy tym podkreślić, że płoty w pasie drogowym stanowią w wielu przypadkach dowód błędów popełnionych na etapie projektowania ciągów komunikacyjnych. Atrakcyjna przestrzeń publiczną, do której powinna zaliczać się zdecydowana większość ulic miejskich, umożliwia poruszanie się pieszych naturalnymi ciągami komunikacyjnymi.

ogrodzenia_ken-161-13b.jpg
Obecnie, gdy zostanie źle zaprojektowana, miasto stara się uczynić ją jeszcze mniej atrakcyjną, uniemożliwiając korzystanie z tras alternatywnych.

Między innymi z ww. względów płoty nie są stawiane na taką skalę w miastach zachodnich, a postawione w minionych czasach są prędzej demontowane niż mnożone. (W samym Londynie w ramach poprawy warunków ruchu pieszego zdemontowano już większość (100 km) ogrodzeń, argumentując że piesi nie powinni być traktowani jak bydło. Równocześnie wdrażane są rozwiązania ułatwiające bezpieczne przekraczanie jezdni poza przejściami &#8211; np. azyle.)

kazimierzowska-15c-4.jpg
Póki co w Warszawie postęp w tym względzie ogranicza się do stosowania miejscami płotów niższych niż dotychczasowe.

pl_powstancow_warszawy-148-09.jpg
Jako chlubny wyjątek można potraktować Świętokrzyską, jednak już obok niej znajduje się plac Powstańców Warszawy &#8211; niedostępny od strony trotuaru, jak też szczelnie oddzielony łańcuchami z pozostałych stron &#8211; tak, by nikt przypadkiem nie zechciał skorzystać z ustawionych na nim ławek.

W związku z powyższym, proszę o informację:<br />
- ile kilometrów płotów przyulicznych i łańcuchów zostało postawionych (obecnie stoi) wzdłuż zarządzanych przez miasto dróg (w pasach drogowych)?<br />
- czy miasto planuje nadal utrudniać ruch pieszy poprzez kontynuację masowego grodzenia przestrzeni publicznych? <br />
- czy podjęte zostaną działania naprawcze w postaci przyjęcia wytycznych (np. w standardach infrastruktury pieszej ) zakazujących stosowania płotów i łańcuchów przyulicznych poza sytuacjami wyjątkowymi? <br />

ogrodzenia_ken-161-12b.jpg
- czy podjęte zostaną działania naprawcze w postaci demontażu części (większości?) istniejących ogrodzeń służących utrudnianiu ruchu pieszego?

Do wiadomości:<br />
Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy nadzorujący działania Biura Architektury oraz Biura Drogownictwa.<br />
Gazeta Stołeczna.

#Załącznik. Przykłady najnowszych zasieków zamontowanych przez urząd miasta.

ogrodzenia_ken-161-9.jpg
Al. KEN &#8211; płot dwurzędowy, zachęcający pieszych do chodzenia drogą dla rowerów, uniemożliwiający dojście do przejścia dla pieszych najkrótszą drogą z metra oraz upodabniający drogę dla rowerów do korytarza w rzeźni.

ogrodzenia_ken-161-10.jpg
Ulica Kazimierzowska &#8211; po prawej płot niski, mający przyzwyczaić mieszkańców do tego, że miastamiasto właśnie pogorszyło warunki ruchu na ulicy lokalnej [[kazimierzowska-15c]], odsuwając przejście dla pieszych i uniemożliwiając poruszanie się w linii prostej (osoba po lewej stoi w linii dotychczasowego przejścia, którego ślady są wciąż widoczne na jezdni).

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.