Zmiany wprowadzone

$h=Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? Teoria a praktyka
$k=warszawa, srn.raporty, raporty, srn.aktualnościraporty
$a=Paulina Sikorska, Maciej Sulmicki
$d=2015.12.07
$z=
$o=
$b=

#Co można znaleźć w raporcie?

Jakość przestrzeni przekłada się na jakość życia, przyjazność miasta i dostępność.

15c-przestrzen-raport-1.jpg
<q>Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne?</q> to raport ukazujący wady i zalety przestrzeni miejskiej Warszawy.

Analizie poddano organizację przestrzeni i jej dostosowanie do potrzeb różnych użytkowników. Przykłady dobrych i złych rozwiązań skonfrontowano z deklaracjami zawartymi w dokumentach.

okopowa_mur-144-1.jpg
Warszawska przestrzeń publiczna jest mało przyjazna dla pieszych i rowerzystów.

brylowska-3.jpg
Przestrzeni dla pieszych jest nie tylko relatywnie mało...

slowackiego-11c-3689.jpg
...ale dodatkowo jest ona porozcinana szerokimi jezdniami i płotami (stawianymi w dużej mierze przez miasto).

bezposredniosc-151-7.jpg
Brakuje ciągów komunikacyjnych atrakcyjnych zarówno pod kątem zagospodarowania jak i warunków ruchu.

14a-jawaharlala-3.jpg
W raporcie wykazano też braki w sposobie planowania przestrzeni i zarządzania nią, w tym niekonsekwencję w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedzialność za stan przestrzeni publicznej spoczywa na wielu podmiotach (głównie miejskich), co często przekłada się na brak koordynacji działań.

Przestrzeń publiczna Warszawy bardzo rzadko jest tworzona jako efekt konkursów architektonicznych lub urbanistycznych. Zieleń miejska - zwłaszcza wysoka - jest marginalizowana (mechanizmem naprawczym jest w tym przypadku budżet partycypacyjny), a potencjał do organizacji wydarzeń nie jest w pełni wykorzystywany.

W raporcie dostrzeżono także pozytywne zmiany, jakie zaszły w Warszawie w ostatnich latach. Pozytywnie oceniono np. miejski system informacji, inicjatywy w zakresie rearanżacji przestrzeni ulic śródmiejskich czy warsztaty SARP dot. centrów lokalnych

#Pobierz raport

<q>Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? Teoria a praktyka</q>
download://rzecznik/raport_mdl4-przestrzen_publiczna.pdf


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.