Zmiany wprowadzone

$h=Bezpieczeństwo ruchu rowerowego w Warszawie 2011-2013
$k=bezpieczeństwo, rowery, warszawa, raporty, srn.aktualności
$a=Robert Buciak, Aleksander Buczyński
$d=2014.11.08
$z=0
$o=
$b=

W ramach projektu „Miasta dla ludzi” przygotowujemy nowy raport na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – przede wszystkim w Warszawie. (Pierwszy raport dotyczył wpływu działań władz na zachowania komunikacyjne mieszkańców. [[raport1-149]]) Tym razem będziemy prezentować płynące z niego wnioski na bieżąco, jeszcze przed publikacją całości.

Na początek przystąpiliśmy do analizy zdarzeń z udziałem rowerzystów. Na podstawie danych o ponad 1500 wypadkach i kolizjach z udziałem rowerzystów, do których doszło w Warszawie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, analizujemy miejsca, uczestników, przyczyny i skutki typowych zdarzeń. Niestety, wciąż musimy obalać stereotypy dotyczące bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Pewne rzeczy nie zmieniły się od publikacji analogicznego raportu 7 lat temu: [[zdarzenia_rowerowe_2004_6]].

raport_mdl2-14b-2.jpg
Dzisiaj publikujemy w celu konsultacji mapę, która przedstawia miejsca zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Warszawie na podstawie danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Prosimy o przyjrzenie się załączonej mapie i przekazanie informacji o ewentualnych błędach lub brakach - zdarzeniach drogowych, w którym uczestniczyła policja, a które nie zostały przedstawione na mapie. Zapraszamy do lektury, a także nadsyłania uwag i uzupełnień!

#Kluczowe fakty

- W latach 2011-2013 na ulicach Warszawy odnotowano 1526 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, w tym 351 wypadków i 1175 kolizji, z udziałem łącznie 1580 rowerzystów.

- Wypadki z udziałem rowerzystów stanowiły prawie 11% ogółu wypadków drogowych, co kilkukrotnie przekracza udział rowerów w ogóle podróży w Warszawie (według szacunków z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2014 – około 2%).

- W wyniku tych wypadków zginęło 10 osób, zaś 357 zostało rannych. Należy odnotować spadek liczby zabitych, która w latach 2004-2006 wyniosła 24 osoby.

- Zdecydowana większość wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów ma miejsce za dnia (83,5%). Również w zestawieniu z natężeniami ruchu rowerowego nie widać zwiększonej liczby wypadków w nocy.

- Od poniedziałku do piątku zdarzenia z udziałem rowerzystów są dwa razy częstsze niż w soboty i niedziele.

- Zdecydowana większość (77,4%) zdarzeń z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne pojazdów.

- Najczęstszą przyczyną jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu (32%). Następnymi są nieprawidłowe przejeżdżanie przez rowerzystów przejść dla pieszych (9%) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przez kierowcę przez przejazd rowerowy (6%).

- Do 500 zdarzeń doszło na skrzyżowaniach z działającą sygnalizacją świetlną (32,8% ogółu zdarzeń). Jedynie 68 tych zdarzeń spowodowane było wjechaniem na czerwonym świetle.

- Ulice wyposażone w wydzielone drogi dla rowerów przodują w liczbie zdarzeń. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na ul. Puławskiej, Al. Jerozolimskich, ul. Górczewskiej, ul. Sobieskiego i al. Komisji Edukacji Narodowej, z których każda w części lub całości posiada wydzieloną drogę dla rowerów.

- Najwięcej zdarzeń z udziałem rowerzystów odnotowano w Śródmieściu (261) oraz na Mokotowie (247). Wypadki śmiertelne miały miejsce w 8 różnych dzielnicach. W żadnym miejscu nie doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. Z kolei najwięcej osób doznało obrażeń na Mokotowie (49), w Śródmieściu (45), na Ursynowie (39), na Ochocie (35) i Woli (31).

- Oprócz opisanej już ul. Popularnej [[popularna_wypadki_2006-2013]] do najbardziej niebezpiecznych miejsc należą: ul. Batorego (17 zdarzeń), skrzyżowanie ul. Sobieskiego z al. Witosa (11 zdarzeń, w tym wypadek śmiertelny), skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Zawrat (8 zdarzeń), rondo de Gaulle’a (8 zdarzeń), skrzyżowanie al. Rodowicza „Anody” z ul. Ciszewskiego (7 zdarzeń), skrzyżowanie ul. Górczewskiej z al. Prymasa Tysiąclecia (7 zdarzeń).

#Wstępne wnioski

Raport nie ma na celu przedstawienia gotowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Tym niemniej, wydaje się, że można już wskazać parę zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego:

- Konieczna jest weryfikacja - pod kątem bezpieczeństwa ruchu rowerowego - dotychczasowych wytycznych i praktyki projektowania skrzyżowań, w tym programów sygnalizacji świetlnej.

- W procesie szkolenia kierowców (kursy i egzaminy na prawo jazdy) większa uwaga powinna zostać położona na kwestie związane z uczestnictwem rowerów w ruchu drogowym (np. miejsce zatrzymania przy dojeżdżaniu do drogi dla rowerów z pierwszeństwem przejazdu czy konieczność obejrzenia się w prawo przy skręcaniu w prawo).

- Nacisk w działaniach prewencyjnych policji powinien zostać przesunięty z kontroli trzeźwości i oświetlenia na nadzór udzielania pierwszeństwa przejazdu, będący przyczyną znacznie większej liczby wypadków.

- Błędem jest planowanie i projektowanie dróg rowerowych z myślą o użytkownikach weekendowych, traktujących rower jako środek rekreacji.

- Działania inwestycyjne powinny być koncentrowane przede wszystkim w centralnych obszarach miasta, gdzie powinny one być zintegrowane z innymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. uspokajaniem ruchu samochodowego, modernizacją sygnalizacji świetlnej), oraz przy głównych trasach wylotowych.

- Konieczne jest podniesienie standardów jakości dróg rowerowych oraz szersze stosowanie rozwiązań rowerowych na jezdni (uspokojenie ruchu i ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, pasy rowerowe). Znaczna liczba wypadków miała miejsce na wydzielonych drogach dla rowerów.

- Dla zidentyfikowanych w raporcie skrzyżowań oraz odcinków ulic, na których powtarzają się zdarzenia z udziałem rowerzystów, powinny zostać przeprowadzone szczegółowe analizy przebiegu tych zdarzeń i podjęte odpowiednie działania inwestycyjne.

- Wskazane byłoby poprawienie jakości danych zapisywanych w SEWiK. Próba lokalizacji ponad połowy zdarzeń wiążę się z koniecznością poprawienia zapisów, szczególnie danych GPS wprowadzanych przez policję na miejscu zdarzenia.

##Przejazd po Mokotowie

Natomiast jużJuż 11 listopada odbędzie się organizowany przez Mokotowską Grupę Rowerową przejazd rowerowy po najbardziej niebezpiecznych miejscach na Mokotowie. Do udziału w nim zapraszamy szczególnie kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych. Start spod Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 11 XI o godz. 11:00.

#Obejrzyj mapę

Mapa zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Warszawie w latach 2011-2013 wykonana w programie ArcGIS online:

http://arcg.is/1FT8opn


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.