Zmiany wprowadzone

$h=Międzymiastowa wymiana dobrych praktyk
$k=relacje, srn.aktualności
$a=Maciej Sulmicki
$d=2015.11.30
$z=
$o=
$b=

#Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki zrównoważonej mobilności

seminarium-15b-2.jpg
W ramach projektu "Miasta dla ludzi" współfinansowanego z Funduszy EOG wydany został zbiór dobrych praktyk służących usprawnieniu ruchu w mieście [[dobre_praktyki-15a]].

seminarium-15b-1.jpg
Dziś odbyło się seminarium służące prezentacji opisanych w publikacji rozwiązań oraz dyskusji nad szczegółami ich wdrożenia z punktu widzenia samorządów.

seminarium-15b-3.jpg
Ze strony Warszawy obecni byli przedstawiciele Biura Drogownictwa i Komunikacji, Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Dróg Miejskich. Dyrektor BDiK przedstawił prezentację na temat warszawskiej polityki (i praktyki) mobilności.

seminarium-15b-4.jpg
Zapowiedział przy tym, że na początku przyszłego roku rozpoczną się konsultacje Warszawskiej Polityki Mobilności, mającej być podstawą działań służących wpływaniu na popyt na określone sposoby poruszania się (w odróżnieniu od polityki biernego dostosowywania podaży - np. infrastruktury drogowej).

Dyrektor Reksnis wspomniał też o automatycznej detekcji pieszych - jednym z warszawskich rozwiązań opisanych w publikacji. Dobre praktyki i doświadczenia z ich wdrażania zaprezentowali też przedstawiciele Gdańska, Lublina, Łodzi, Radomia i Wrocławia.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe prezentacje i wyjaśnienia, a Biuru Drogownictwa dodatkowo za pomoc przy organizacji spotkania. Poniżej udostępniamy większość z przedstawionychprzedstawione dziś prezentacji. Kolejne będą dostępne po osobnym seminarium, któreseminarium organizujemy dla urzędów dzielnic już za dwa tygodnie.tygodnie [[seminarium_dzielnice-15c]].

#Program i prezentacje

1. "Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki zrównoważonej mobilności" - Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy -
download://prezentacje/1511-dp-warszawa.pdf

2. "Gdański Program Uspakajania Ruchu Drogowego: sposób na koegzystencję pieszych, rowerzystów i kierowców" - Tomasz Wawrzonek, Kierownik Działu Inżynierii Ruchu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku -
download://prezentacje/1511-dp-gdansk.pdf


3. "Zielone światło - jak konsumować nowe przepisy [dotyczące infrastruktury rowerowej]" - Daniel Chojnacki, Oficer rowerowy Urzędu Miejskiego Wrocławia
-
<a href="https://prezi.com/7weuwsenchix/zielone-swiato-jak-konsumowac-nowe-przepisy/">Prezentacja online</a>

4. "Transport rowerowy w Radomiu - Najciekawsze przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju ruchu rowerowego" - Michał Kacprzak, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu -
download://prezentacje/1511-dp-radom.pdf

5. "Polityka piesza i krawężnikowa wizja zero w Lublinie" - Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta ds. polityki rowerowej i pieszej -
download://prezentacje/1511-dp-lublin.pdf

6. "Strefy woonerf na przykładzie miasta Łódź" - Bartosz Zimny, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

-
download://prezentacje/1511-dp-lodz.pdf

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.