Zmiany wprowadzone

$h=Czym się teraz zajmuje stołeczna Straż Miejska?
$k=parkowanie, warszawa, srn.raporty
$a=Maciej Sulmicki
$d=2020.02.24
$z=
$o=
$b=639

#12 lat minęło...

Ponad 10 lat temu analizowaliśmy wydajność stołecznej jednostki odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania [[straz_miejska-089]]. Od tego czasu, znacząco wzrosła liczba zgłoszeń, jednak liczba interwencji pozostała na zbliżonym poziomie. Mimo to, biorąc pod uwagę niższą liczbę patroli niż w 2008 roku, ich wydajność wzrosła. Wciąż jednak mogłaby być lepsza.

#Liczba zgłoszeń i interwencji

Jako reprezentatywny przykład przyjęliśmy tydzień 23-29 września 2019 roku.

Data|Liczba patroli|Liczba zgłoszeń|Liczba interwencji zleconych
poniedziałek 23.09 |212|1744|1056
wtorek 24.09 |225|1951|1156
środa 25.09 |216|1815|1101
czwartek 26.09 |217|1791|1071
piątek 27.09 |244|1950|1688
sobota 28.09 |149*|1524|1013*
niedziela 29.09 |149*|1205|1013*

*50% sumy weekendowej.

Średnio w dzień powszedni wpływało 1850 zgłoszeń, a w weekendowy 1365. Liczba interwencji zleconych na ich podstawie wyniosła średnio 66% liczby zgłoszeń w dni powszednie i 74% liczby zgłoszeń w weekendowe. Sugeruje to, że <b>odpowiednio 1/3 i 1/4 zgłoszeń nie doczekała się interwencji.</b>

Zgłoszenia nie są jednak jedyną podstawą podejmowania interwencji. <b>Strażnicy mogą również działać z własnej inicjatywy. Tak się jednak dzieje w zdecydowanej mniejszości przypadków.</b> W dni powszednie jedna interwencja własna strażników przypada na cztery zlecone; w weekend wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie niższy (1 na 8).

Data|Liczba patroli|Liczba zgłoszeń|Łączna liczba interwencji|w tym zleconych
poniedziałek 23.09 |212|1744|1330|1056
wtorek 24.09 |225|1951|1486|1156
środa 25.09 |216|1815|1394|1101
czwartek 26.09 |217|1791|1329|1071
piątek 27.09 |244|1950|1962|1688
sobota 28.09 |149*|1524|1142*|1013*
niedziela 29.09 |149*|1205|1142*|1013*

*50% sumy weekendowej.

#Sprawy związane z ruchem drogowym

Straż miejska nie bez powodu kojarzona jest z problemem nielegalnie zaparkowanych samochodów. Ok. <b>2/3 zgłoszeń i interwencji na ich podstawie dotyczy właśnie spraw ruchu drogowego</b>. Jednak w dni powszednie udział takich spraw w interwencjach własnych jest znacznie niższy. Wskazuje to na brak inicjatywy ze strony strażników w reagowaniu na nielegalnie zaparkowane samochody.

Dni|Udział zgłoszeń dot. ruchu drogowego|Udział interwencji zleconych dot. ruchu drogowego|Udział interwencji własnych dot. ruchu drogowego
pon.-pt.|65% |67%|40%
sob.-nd.|61% |60%|60%

W dni powszednie Straż Miejska podejmowała średnio 922 interwencje dotyczące ruchu drogowego dziennie, a w weekend 686/dzień. Jednak interwencja interwencji nie równej. W związku z tym wystąpiliśmy o informację, ile interwencji kończyło się:<ul>
<li>wystawieniem mandatu na podstawie art. 90 KW (utrudnianie ruchu),</li>
<li>wystawieniem mandatu na podstawie art. 91 KW ( pozostawianie pojazdu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu),</li>
<li> wystawieniem mandatu na podstawie art. 92 §1 KW (niestosowanie się do znaków),</li>
<li> wystawieniem mandatu na podstawie art. 97 KW (łamanie innych przepisów prawa o ruchu drogowym),</li>
<li> wystawieniem mandatu na podstawie art. 144 KW (niszczenie roślinności),</li>
<li> wnioskiem o ukaranie do sądu,</li>
<li> wszczęciem czynności wyjaśniających,</li>
<li> założeniem blokady na koła,</li>
<li> odholowaniem,</li>
<li> odstąpieniem od odholowania.</li>
</ul>

Rodzaj interwencji|Liczba/tydzień|Udział
mandat na podstawie art. 90 KW (utrudnianie ruchu)|16|0,3%
mandat na podstawie art. 91 KW (powodowanie niebezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu)|0|0%
mandat na podstawie art. 92 §1 KW (niestosowanie się do znaków)|496|10,4%
mandat na podstawie art. 97 KW (łamanie innych przepisów prawa o ruchu drogowym)|104|2,2%
mandat na podstawie art. 144 KW (niszczenie roślinności)|17|0,4%
wniosek o ukaranie do sądu|16|0,3%
wszczęcie czynności wyjaśniających|3055|64,2%
blokada na koła|523|11,0%
odholowanie|400|8,4%
odstąpienie od odholowania|133|2,8%
SUMA|4760|100%

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje odpowiadają za 80% interwencji w sprawach ruchu drogowego. Niemal dwie trzecie kończą się wszczęciem czynności wyjaśniających. Odholowania i odstąpienia od odholowania odpowiadają za 11%, a nakładanie blokad na koła za kolejne 11%. Łącznie tymi dwoma, <b>najbardziej uciążliwymi i przez to odstraszającymi rodzajami działań, kończy się zatem niewiele ponad 1/5 analizowanych interwencji, a mniej niż 1/10 zgłoszeń dotyczących ruchu drogowego.</b>

parkowanie_202-2.jpg
Zastanawiająca jest również śladowa liczba mandatów wystawianych za niszczenie zieleni (parkowanie na trawnikach)...

parkowanie_202-1.jpg
...oraz zerowa liczba mandatów za parkowanie w sposób utrudniający ruch lub powodujący niebezpieczeństwo (np. utrudnianie ruchu pieszego przez zastawianie chodnika lub stwarzanie niebezpieczeństwa przez blokowanie widoczności przed przejściem dla pieszych). W teorii, zgodnie z art. 130a Prawa o Ruchu Drogowym, każda taka sytuacja powinna kończyć się odholowaniem samochodu. W praktyce nie widać takiej konsekwencji w działaniach straży miejskiej.

Jej brak potwierdza tez <b>liczba odholowań na poziomie poniżej 60 dziennie</b>. Pewną komplikacją jest przy tym zapis ustępu 4 art. 130a, zgodnie z którym straż miejska może odholowywać tylko samochody zostawione w miejscu, gdzie wisi znak "pod sankcją odholowania" lub niesłusznie zaparkowane na miejscu dla niepełnosprawnych. Wystąpiliśmy już o zrównanie uprawnień straży miejskiej i policji w tym względzie [[pierwszenstwo-201]]. Póki co pozostaje wypracować skuteczny mechanizm współpracy między strażą miejską a policją.

#Wydajność

Pojawia się zatem pytanie, czy Straż Miejska m.st. Warszawy nie mogłaby robić więcej i lepiej?

Data|Liczba patroli|Łączna liczba interwencji|Liczba interwencji/patrol|Średni czas na 1 interwencję
poniedziałek 23.09 |212|1330|6,3|77 minut
wtorek 24.09 |225|1486|6,6|73 minuty
środa 25.09 |216|1394|6,5|74 minut
czwartek 26.09 |217|1329|6,1|78 minut
piątek 27.09 |244|1962|8,0|60 minut
sobota 28.09 |149*|1142*|7,7|63 minuty
niedziela 29.09 |149*|1142*|7,7|63 minuty

*50% sumy weekendowej.

Średnio na patrol przypada od 6,7 interwencji w dni powszednie do 7,7 w weekend. Patrole funkcjonują w zmianach 8 lub 12-godzinnych, lecz nawet przyjmując, że wszystkie trwają 8 godzin, oznacza to że średnio <b>interwencje podejmowane są nie częściej niż raz na godzinę</b>. Średnia dla dni powszednich to 1 interwencja na 72 minuty.

Oczywiście natężenie interwencji waha się w przeciągu dnia, zmienia się jednak również liczba patroli na ulicach. Pozostając zatem przy wartościach średnich, już <b>skrócenie średniego czasu między interwencjami do 50 minut pozwoliłoby na obsługę wszystkich zgłoszeń</b>. Jednocześnie można poprawić wyniki, zmniejszając zapotrzebowanie na zgłoszenia - skuteczniejszym działaniami odstraszającymi przed łamaniem prawa.

#Co z tego wynika?

Aby poprawić swą wydajność i wizerunek, stołeczna straż miejska powinna:

- samodzielnie lub we współpracy z policją egzekwować przepisy dotyczące obowiązku odholowywania pojazdów utrudniających ruch pieszy i rowerowy oraz stwarzających niebezpieczeństwo poprzez blokowanie widoczności na przejściach/przejazdach, bez czekania na zgłoszenia,

- samodzielnie reagować na przypadki nielegalnego parkowania napotkane przez wszystkie patrole nie będące w trakcie innej interwencji, co pozwoli na systematyczne egzekwowanie prawa, bez konieczności kursowania między odległymi zgłoszeniami,

- zastanowić się nad innymi zmianami organizacyjnymi, które pozwoliłyby na szybsze reagowanie na zgłoszenia (np. skierowanie większej liczby patroli do obsługi zgłoszeń o nielegalnym parkowaniu).

Wszystkie te działania powinny zwiększyć przekonanie wśród kierowców co do nieuchronności kary i - przez to - zmniejszyć zapotrzebowanie na interwencje straży miejskiej. Taki sam efekt był widoczny ostatnio po usprawnieniu działań przez Zarząd Dróg Miejskich działań w zakresie karania za parkowanie bez wnoszenia stosownej opłaty, co postulowaliśmy... 11 lat temu [[parkowanie_raport-092]].
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.