Zmiany wprowadzone

$h=Komisje Dialogu Społecznego w Warszawie po nowemu
$k=kds transport, zaproszenia
$a=Robert Buciak
$d=2018.02.01
$z=0
$o=
$b=

W 2017 roku Urząd miasta stołecznego Warszawy przeprowadził konsultacje dotyczące form dialogu z organizacjami pozarządowymi. W efekcie prac nastąpiło kilka zmian. Są to raczej drobne korekty niż poważne zmiany kursu. Najbardziej widoczną zmianą będą zmiany... nazw komisji. Od 2018 roku dla ciał dialogu przy biurach urzędu miasta obowiązują nazwy Branżowa Komisja Dialogu Społecznego.

Na posiedzeniu komisji ds. transportu, które odbyło się 24 stycznia br. zmieniono więc nazwę komisji, dyskutowano o zmianach w regulaminie i powołano nowe prezydium komisji.

Zmiany regulaminu obejmują m.in. umożliwienie uczestnictwa jednostkom organizacyjnym miasta w pracach komisji z głosem doradczym oraz umożliwienie organizacji otwartych spotkań z mieszkańcami. Pierwsza z tych zmian pozwoli ułatwić kontakt komisji z różnymi jednostkami miejskimi. Druga,Druga da szansę wyjść z budynku urzędu miasta i poznać opinie mieszkańców w ich okolicy zamieszkania.

Regulamin współpracy miasta i organizacji pozarządowych na 2018 rok wprowadził obowiązek posiadania rocznego planu pracy oraz dwuletnie kadencje władz komisji. Nowe prezydium BKDS ds. transportu jest w takim samym składzie, jak poprzednie, czyli:

- Robert Buciak - Zielone Mazowsze

- Michał Harasimowicz - Forum Rozwoju Warszawy

- Sławomir Lorenc - SISKOM

Na przewodniczącego został wybrany Robert Buciak.

Następne posiedzenie odbędzie się 7 lutego (środa) o godz. 16:30 w Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w sali 200. Na posiedzeniu planowane jest:

- przyjęcie ostatecznego tekstu nowego regulaminu komisji;

- przyjecie rocznego planu pracy;

- weryfikacja członkostwa

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o nadsyłanie do przewodniczącego komisji propozycji tematów, którymi powinny zająć się organizacje społeczne w zakresie transportu w tym roku.

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-transportu


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.