Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do projektu skrzyżowania Przyczółkowej, Branickiego i Vogla,Vogla
$k=wilanow, audyt, sciezki
$a=Robert Buciak, Aleksander Buczyński, Maciej Sulmicki
$d=2019.02.14
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-19-0849-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.


Nawiązując do projektu budowy skrzyżowania ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy doprojektować brakujące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów po północnej stronie skrzyżowania Przyczółkowa/Vogla.

192-1-przyczolkowa.jpg
2. Przekrój wylotów skrzyżowania powinien być dostosowany do liczby pasów na wprost na przeciwległych wlotach (odpowiednio 1 lub 2). Obecnie ten warunek spełniony jest tylko na wylocie wschodnim.

3. W projekcie powinny zostać uwzględnione szpalery drzew wzdłuż drogi dla rowerów.

4. Należy uzupełnić projekt o łączniki rowerowe z ul. Vogla. Zjazd na jezdnię powinien być osłonięty.

5. Należy uzupełnić projekt o wjazdu w południowy odcinek jezdni serwisowej Przyczółkowej (połączenie drogi dla rowerów z jezdnią zamiast obecnego ślepego zakończenia).

6. Należy rozważyć rozdzielenie kierunków ruchu na drodze dla rowerów w relacji wschód-zachód po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania. Ominięcie drzewa z obu stron powinno pozwolić na uniknięcie nadmiernie krętego przebiegu DDR.

7. Na przejściu i przejeździe przez drogę między posesjami 370A i 372 należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów i chodnika.

8. Należy doprojektować przejazd rowerowy przez jezdnię w osi Pałacu w Wilanowie.

9. Projekt powinien zostać skoordynowany z planowanym projektem tramwaju do Wilanowa, w tym jego odnogą w ciągu ul. Branickiego.


Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Polska Inżyniera Sp. z o.o.

#Projekt

Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z Vogla wraz z włączeniem ulic Z. Vogla i A. Branickiego:
download://projekty1/2019-02-Przyczolkowa/Przyczolkowa_Vogla-1.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Przyczolkowa/Przyczolkowa_Vogla-2.jpg
,
download://projekty1/2019-02-Przyczolkowa/Przyczolkowa_Vogla-3.jpg
,


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.